Diplomat Zarf

Diplomat zarf, firmaların kurumsal işlerinde kullandıkları zarflara verilen isimdir. Diplomat zarflar; kurumsal yazışmalarda, firma içerisinde ve firmaların müşterilerine yaptıkları gönderimlerde kullanılır. Bu ürünün temel işlevi ise kurumsal bir imaj yaratarak, markaya değer katmak ve bu yolla markaya duyulan güveni artırmaktır.

İki çeşit diplomat zarf çeşidi bulunmaktadır; bunlardan biri içerinde alıcı bilgilerinin yer alabileceği pencereli diplomat zarfı, diğeri ise üzerine alıcı bilgilerinin yazılabileceği veya etiketle yapıştırılabileceği penceresiz diplomat zarfıdır. Pencereli diplomat zarfları genellikle posta/kargo ile gönderilecek olan zarflar için tercih edilir.

Torba Zarf

Genellikle 24×32 ölçülerinde olup, antetli kağıt, dosya, zarf vb. evrakları taşıma veya gönderme amacı ile kullanılır.

Torba zarfların yukarıda belirtilen ebatlardan daha büyükleri de mevcuttur.

Torba zarf ölçüleri, ebatları
24×32, 26×35, 33x45cm